Co-creatie in werkbijeenkomsten. Het onzichtbare zichtbaar maken – Tonnie van der Zouwen

 22,95

Categorie:

Beschrijving

Co-creatie in werkbijeenkomsten. Het onzichtbare zichtbaar maken – Tonnie van der Zouwen

Dit boek gaat je helpen bij het vormgeven van co-creatie in bijeenkomsten met belanghebbenden. Het is bedoeld voor iedereen die verder wil komen met een complex vraagstuk. Consultants, facilitators, (aankomend) professionals, onderzoekers, leidinggevenden, beleidsmakers.

Bij een complex vraagstuk zijn veel partijen betrokken en het vraagt samenwerking over de grenzen heen van disciplines, afdelingen en organisaties. Wat er werkt kun je alleen proberenderwijs uitzoeken. Dat samen uitzoeken hoe het beter kan gebeurt voor een belangrijk deel in werkbijeenkomsten met een diversiteit van belanghebbenden.

Dit boek gaat over hoe je dat samen uitzoeken vorm kunt geven in co-creatieve werkbijeenkomsten. Het onzichtbare wordt daarbij zichtbaar gemaakt door samen puzzelstukjes van het vraagstuk in kaart te brengen met behulp van grote overzichten. Dat draagt bij aan inzicht, betrokkenheid en eigenaarschap voor vervolgstappen. Het kan ook bijdragen aan het ontwikkelen en delen van nieuwe kennis, als onderdeel van een actieonderzoek.

Het boek biedt basisprincipes voor het organiseren van co-creatie in werkbijeenkomsten als onderdeel van een groter veranderproces en twaalf praktische methoden om co-creatie in werkbijeenkomsten handen en voeten te geven. Die methoden zijn zo gekozen dat iedereen mee kan doen, ook laaggeletterden, mensen met taalproblemen, of mensen die zich niet goed durven of kunnen uiten. Elke methode wordt geïllustreerd met voorbeelden en foto’s uit de meer dan 30 jaar ervaring van Tonnie van der Zouwen als consultant, onderzoeker, lector, facilitator en trainer in participatieve verandertrajecten.

Co-creatie in werkbijeenkomsten. Het onzichtbare zichtbaar maken verschijnt op | 196 pagina’s | full color met illustraties | prijs 22,95

 

 

Biografie

van Tonnie van der Zouwen

Geboren in 1956 in Utrecht als jongste van vijf kinderen in een middenstandsgezin van Hervormde signatuur. In 1973 gestart met de studie biologie, eerst aan de RUU, later aan de RUL. Kandidaats ecologie en doctoraal ecologie, milieukunde en onderwijsbevoegdheid. Tijdens deze periode oog voor details ontwikkeld, want een biologiestudie is één grote oefening in waarnemen.

In 1980 afgestudeerd en vervolgens gewijd aan het begeleiden van leerprocessen en ontwikkelen van leerplannen in diverse onderwijsinstellingen. In die tijd veel geleerd over omgaan met mensen en het zorgvuldig organiseren en regisseren van lessen. Tussen 1985 en 1988 moeder geworden van drie kinderen.

In 1990 adviseur geworden. Eerst bij regionaal Raadgevend Ingenieursbureau DvL en daarna bij SPM en Deloitte.

Juni 2000 gestart met de opleiding tot Master of Changemanagement bij Sioo.

Sinds 1 januari 2003 werk ik als zelfstandig adviseur. Ik begeleid organisaties en netwerken van professionals bij veranderprocessen, om aanwezige capaciteiten beter tot hun recht te laten komen. Dat doe ik in de rol van adviseur, facilitator, coach, trainer, of onderzoeker. Thema’s daarin zijn: nieuwe verbindingen creëren door mensen en ideeën bij elkaar te brengen, participatieve verandermethoden gebruiken en deze methoden meer bekendheid geven. Dat laatste doe ik via praktijktraining zoals de training Actieonderzoek doen en begeleiden, de facilitatortraining Large Scale Interventions, workshops op conferenties en het vormgeven van informatieve websites en andere publicaties. Zie ook www.learninghistories.net www.largescaleinterventions.com

Op 1 augustus 2014 werd ik lector Sustainable Working & Organising aan Avans Hogeschool. Het initiëren en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek, samen met een onderzoeksgroep, waren mijn belangrijkste taken. Een mooie nieuwe uitdaging, voor drie dagen per week. Op 1 juli 2022 heb ik afscheid genomen.

Ik heb diverse publicaties geschreven, waaronder 3 boeken:

Apenkooien met cocreatie. Inzichten en voorbeelden uit acht jaar lectoraat. Bundel met 10 artikelen, geschreven samen met negen kenniskringleden. Avans Hogeschool – 2022

Actieonderzoek doen. Een routewijzer voor studenten en professionals – 2018, 2e editie 2022

Building an evidence based practical guide to Large Scale Interventions.
Towards sustainable organisational change with the whole system. Proefschrift en boek over zesjarig onderzoek naar de succesfactoren voor duurzame verandering met de participatieve aanpak voor organisatieverandering Large Scale Interventions. Eburon Academic. Publishers – 2011

 

Inkijkexemplaar

inkijkexemplaar co-creatie in werkbijeenkomsten