• Transformational Presence
  • Alan Seale
  • Heart Media
  • Haarzuilens, 2018
  • ISBN 978 90 8984 009 7
  • 160 pagina’s
  • €19,99

Een antwoord op de problemen die nu spelen

We leven in een vluchtige, onzekere, complexe en ambigue (VOCA) wereld en daar hebben we nog niet voldoende mee leren omgaan. Manieren van werken die tot voor kort succesvol waren, zijn niet meer effectief en veel organisaties vallen om. Moeten we die ontwrichting en ineenstorting bestrijden – zoals we gewend zijn – of is er een andere manier? Alan Seale is ervan overtuigd dat er juist iets wil openbreken waardoor we een nieuwe start kunnen maken en op een keerpunt staan om een wereld te creëren die wél werkt. Een wereld waarin we daadwerkelijk met elkaar praten en – nog belangrijker – vooral ook naar elkaar luisteren. Waar sprake is van open communicatie tussen culturen, tussen overheden en bedrijven en tussen mensen. Een wereld waarin we begrijpen dat alles met alles is verbonden en dat alles ook invloed op al het andere heeft.

Praktische vaardigheden als hulpmiddel

Transformational Presence is geen formule of stappenplan, maar een manier van leven, leiden en dienen. Seale reikt praktische vaardigheden aan die bewuste aandacht, inzicht, waarneming en effectieve actie kunnen ontwikkelen. Vaardigheden die essentieel zijn in een snel veranderende wereld en ons kunnen helpen navigeren door die complexe en dynamische omgeving. Dat vraagt om een transformatie, een verandering in de kern van ons wezen waardoor onze gedachten, overtuigingen en onze manier van omgaan met omstandigheden fundamenteel veranderen. Presentie betekent naast fysieke aanwezigheid ook houding, gedrag en voorkomen. We moeten niet alleen met volledige aandacht aanwezig zijn in het hier en nu, maar ons ook bewust zijn van de manier waarop we ons in het moment presenteren. Hoe we onszelf laten zien tegenover anderen en ons bewust zijn van wat onze aanwezigheid in anderen oproept. We moeten ons leven zodanig aanpakken dat we de best mogelijke omstandigheden creëren voor transformatie. De aanpak van Seale helpt ons de juiste vaardigheden te ontwikkelen en onze capaciteiten uit te breiden, waardoor we meerdere lagen van bewustzijn waarnemen, verschillende niveaus van ervaring en emotie omarmen, enorme hoeveelheden informatie kunnen verwerken en open staan voor verschillende lagen van complexiteit.

Transformatie van de menselijke essentie

Onder de openbarstende systemen, structuren en samenlevingen van de VOCA wereld vindt een belangrijkere beweging plaats, namelijk het openbreken van de menselijke essentie. Ons intellect wordt al snel overweldigd door alles wat er gebeurt. Ons hart is echter wel in staat om het allemaal te bevatten. De fundamentele verschuiving die de auteur bedoelt, ontstaat als we bereid zijn de angsten, de boosheid, de twijfels en het ongemak van het intellect even te laten voor wat ze zijn. Als we ons richten op het gewaar zijn, het inzicht en de wijsheid van het hart, dan verandert onze waarneming van waar we zijn en wat er aan de hand is. Ons hart heeft het vermogen om juist alles wat er gebeurt zonder oordeel te omarmen en er op de een of andere manier wijs uit te worden. Dit helpt ons om alles als energie in beweging te leren zien. Ons intellect is onze primaire geestelijke capaciteit die instinctief helpt alles te besturen en te beheersen, zodat we veilig blijven. De intelligentie van het hart echter, is in staat om het grote geheel te zien, alles in zich op te nemen, te begrijpen hoe het allemaal in elkaar past en ons een weg vooruit te tonen. We zijn echter onvoldoende geoefend in het erkennen van de gevoelens van het hart en laten ons liever leiden door ons intellect. Daardoor zien we het grote geheel niet en hebben we moeite te begrijpen wat er momenteel om ons heen gebeurt. We moeten leren om vanuit het hart informatie te verzamelen en het grote geheel te zien. Ons intellect kan daarna de strategie bepalen en effectieve actie ondernemen op basis van het grote geheel.

Oordeel

Transformational Presence helpt onze waarneming, ons blikveld en ons inzicht verbreden. Adam Seale is de eerste auteur die ons inzichten en vaardigheden biedt om als individu onze weg te vinden in een steeds complexer wordende omgeving. Medio 2019 verschijnt de vertaling van Transformational Presence. The Tools, Skills and Frameworks, het bijbehorende werkboek. Het hoofdwerk is bedrieglijk toegankelijk en bondig geschreven. Het gedachtegoed van Alan Seale heeft echter een enorme diepgang en impact die het tot een ingrijpend en bijzonder waardevol boek maken.

geschreven door Nico Jong