De Omgevingswet – Babette te Winkel

 22,95

Categorie:

Beschrijving

De invoering van de Omgevingswet is zowel inspirerend als uitdagend. Bij de indiening van het wetsvoorstel beschreef de Tweede Kamer het doel van deze wet als volgt:

‘Het nieuwe stelsel gaat uit van een paradigmawisseling: de nieuwe benadering gaat uit van vertrouwen, waarbij er snel en doeltreffend kan worden opgetreden als dat nodig is. De maatschappelijke doelen zijn het bereiken van een veilige en gezonde leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.’

Kernwoorden als vertrouwen, samenwerking, integraliteit tussen fysieke ruimte en maatschappelijke functies, ondersteunen van initiatieven van bewoners, participatieve besluitvorming geven de mogelijkheid om de relatie tussen overheden, bedrijfsleven en inwoners anders vorm te geven. Hierover gaat dit boek over De Omgevingswet en de Methode OM. Over de gelijkwaardige samenwerking tussen deze drie partijen. Het uitgangspunt hierbij is om naar een gebied te kijken als een maatschappelijk bedrijf. Dat vergt nieuwe kennis, een ander gesprek en een nieuwe manier van besluitvorming. En een andere samenwerking, waarin de verschillende projecten vanuit een gebiedsportfolio gemanaged gaan worden. De Methode OM beschrijft de met elkaar samenhangende middelen om, vanuit de bedoeling van de Omgevingswet, onze maatschappij te organiseren.

Dit boek koppelt de bedoeling van de Omgevingswet aan een praktische methode om integrale samenwerking tussen overheden en inwoners vorm te geven. We laten de pioniers aan het woord die al lange tijd op deze manier aan de slag zijn. Hun verhalen inspireren!

Over de auteur
Babette te Winkel (1969) heeft na haar economische HBO-opleiding jarenlang gewerkt als manager bij grote bedrijven als Randstad en Rabobank. Deze ervaring past ze nu toe in haar werk als begeleider van verandertrajecten, zowel binnen bedrijven en overheden als bij initiatieven die vanuit de maatschappij ontstaan. Babette is opgeleid tot instructeur CoResolve, de leiderschapsmethodiek ontwikkeld door Lewis Deep Democracy en werkt samen met professionals uit andere disciplines aan complexe opgaven die integraal en participatief werken vereisen. In haar eigen organisatie Chaingemakers leidt ze young professionals op in dit gedachtegoed.

babette te winkel

ISBN 9789089840295 | Prijs € 22,95 | 156 pagina’s

Boek is beschikbaar per 3 november 2023